Aktuelt

Nyheter og stillingsannonser
Aktuelt

Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye reiseavtaler i staten. Med virkning fra 1. januar 2023. I særavtale om dekning av utgifter

LES MER
Aktuelt

Forskuddssatser for 2023

Skattedirektoratet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023. Kostbesparelse: Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning,

LES MER
Aktuelt

Nye regler for veitransport

Det er vedtatt endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. De viktigste reglene som trer

LES MER