Høring – finansforetaks levering av kontrollopplysninger til skattemyndighetene

Finansdepartementet sender på høring forslag om en ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften om at skattemyndighetene kan innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste. Oppslagstjenesten innebærer en forenkling for skattemyndighetene og finansforetakene ved utvekslingen av kontrollopplysninger Høringsfristen er 19. desember 2023. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-finansforetaks-levering-av-kontrollopplysninger-til-skattemyndighetene/id2994528/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20230919&expand=horingsbrev

Hva er fristene for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet?

Melding om beslutning og gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen visse frister for å være sikker på registrering innen årsskiftet. For 2023 er det følgende frister: Elektroniske meldinger Meldinger på papir Kilde: https://www.brreg.no/andre-tema/endre-opplysninger-for-virksomheten-din/registrering-av-beslutnings-og-gjennomforingsmelding-for-nyttar/

Hva var konsumprisindeksen for august?

Konsumprisindeksen for august 2023 var 129,9 som er en nedgang på 0,8 prosent fra juli  2023. Fra august 2022 til august 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent. Kilde: Konsumprisindeksen (ssb.no)

Normrenten for november og desember 2023

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 4,50 % for november og desember 2023. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Deler ut millioner for å øke heltidsarbeid

Fra 1. september kan alle typer virksomheter søke midler til prosjekter for økt heltidsarbeid. 12,6 millioner kroner skal deles ut før nyttår. Både offentlige og private aktører kan søke om midler til prosjekter i virksomheten sin. Eksempler på prosjekter det kan søkes om støtte til, er endringer i arbeidsplaner og vaktordninger eller tiltak for rekruttering […]

Skjermingsrenten for september og oktober 2023

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,5 % for september og oktober 2023. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/

Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen. Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. Her er kravene som innføres for bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen: Regelverksendringene trer i kraft 1. januar 2024. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norgesmodellen-tiltak-mot-sosial-dumping-og-arbeidslivskriminalitet/id2992414/

Vi er med i Horten Næringsforum.

Horten Næringsforum er den viktigste møteplassen for næringslivet i Horten og omegn! Regnskapskontoret Børresen & Wiersdalen er med her. https://hortennaringsforum.no/ Du finner oss som medlem under medlemsoversikten her: https://hortennaringsforum.no/medlemskap-medlemsoversikt/medlemsoversikt?details=250

Vi er Tripletex partner!

Er du på utkikk etter en dyktig regnskapsfører i Horten? Vi er i Tripletex partnerkart: https://www.tripletex.no/finn-regnskapsforer/ Søk etter sted: Horten, så finner du oss. Vi gir deg en enklere hverdag!

Åpenhetsloven – plikt til å utlevere leverandørlister?

Forbrukertilsynet har i en klagesak tatt stilling til at informasjonsplikten etter åpenhetsloven ikke omfatter plikt til å utlevere leverandørlister. Ifølge loven har virksomheter plikt til å utlevere informasjon på forespørsel om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede.  Forbrukertilsynet har nå avklart at denne informasjonsplikten […]