Hva var konsumprisindeksen for mars 2024?

Konsumprisindeksen for mars 2024 var på 132,6. Dette er en økning på 0,2 prosent fra februar 2024. Fra mars 2023 til mars 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,9 %. Kilde: Konsumprisindeksen – SSB

Nye regler for arbeidsavtale i 2024

Fra 1. juli 2024 vil det tre i kraft nye regler for arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven. Dersom du er blant de som bruker en mal når du skriver arbeidsavtaler, er det viktig å sørge for at malen er oppdatert i tråd med disse endringene. Frist for inngåelse av skriftlig arbeidsavtale Arbeidsgiver og arbeidstaker må […]

Hva var konsumprisindeksen for februar 2024?

Konsumprisindeksen for februar 2024 var på 132,3. Dette er en økning på 0,2 prosent fra januar 2024. Fra februar 2023 til februar 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 4,5 %. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Hva er normrenten for mai og juni 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,20 % for mai og juni 2024.  Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva er skjermingsrenten for mars og april 2024?

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,9 % for mars og april 2024. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/

Hva var konsumprisindeksen for januar 2024?

Konsumprisindeksen for januar 2024 var 132 som er en økning på 0,1 prosent fra desember 2023. Fra januar 2023 til januar 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 4,7 %. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Har du kontroll på personallistene? 

Manglende eller mangelfullt førte personallister kan koste dyrt hvis Skatteetaten kommer på besøk. Skatteetaten fant feil i personallistene hos 77 av 149 serveringssteder ved kontroller i november og desember. Disse vil bli ilagt gebyrer på til sammen i overkant av en million kroner. Skatteetaten varsler at de vil følge opp med flere slike kontroller i […]

Hva er normrenten for mars og april 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,10 % for mars og april 2024 Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva var konsumprisindeksen for desember 2023?

Konsumprisindeksen for desember 2023 var 131,9 som er en økning på 0,1 prosent fra november 2023. Fra desember 2022 til desember 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Hva er skjermingsrenten for januar og februar 2024?

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,9 % for januar og februar 2024. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/