Perioden arbeidsgivere må betale sykepenger reduseres til fem dager

Arbeidsgivere betaler normalt sykelønn i 16 dager før staten overtar regningen. Regjeringen foreslår nå at staten skal dekke utgiftene fra dag seks ved koronarelatert fravær. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få dekket sykefravær fra og med dag seks for koronarelatert sykefravær. (Normalt overtar staten sykepengeutgiftene for denne gruppen først fra dag 17) Disse nye […]

Forskuddssatser for 2022

Finansdepartementet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2022. Kostbesparelse – kr 95 pr døgn , har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 95 per døgn. Reiser med overnatting. Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet […]

Takseringsreglene for 2021

Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2021. Av endringer i forhold til reglene for 2020 nevnes: Kapittel 1 Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold, mv.) Fradrag for losji ved opphold i brakke/campingvogn – kr 67 pr døgn , hvis skattepliktige under arbeidsopphold bor utenfor […]