Hva var konsumprisindeksen for juni 2024?

Konsumprisindeksen for juni 2024 var på 133,8. Dette er en økning på 0,2 prosent fra mai 2024. Fra juni 2023 til juni 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 2,6 prosent. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Hva er normrenten for september og oktober 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,30 % for september og oktober 2024. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva var konsumprisindeksen for mai 2024?

Konsumprisindeksen for mai 2024 var på 133,5. Dette er en reduksjon på 0,1 prosent fra april 2024. Fra mai 2023 til mai 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,0 %. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Hva er normrenten for juli og august 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,30 % for juli og august 2024.   Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva var konsumprisindeksen for april 2024?

Konsumprisindeksen for april 2024 var på 133,7. Dette er en økning på 0,8 prosent fra mars 2024. Fra april 2023 til april 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,6 %. Kilde: Konsumprisindeksen – SSB

Hvilke konsekvenser kan oppstå som følge av feil i regnskapet?

Hva kreves av deg å være kjent med? Her er noen konkrete spørsmål som vanligvis oppstår under regnskapsføringen. I denne sammenhengen er det viktig å ha god kjennskap til gjeldende regelverk: Økonomikontroll BW kan gi deg profesjonell økonomisk rådgivning og regnskapstjenester som bidrar til å sikre korrekt regnskapsføring og rapportering. Vår ekspertise og erfaring vil […]

Snart ferietid, ansette vikar?

Arbeidsmiljøloven tillater i visse tilfeller arbeidsgivere å ansette midlertidige arbeidere i en begrenset periode. Det er spesielt tillatt å ansette vikarer for å dekke inn for andre ansattes feriefravær. Imidlertid må lovens krav til ansettelsesprosessen følges nøye. Les mer om fast og midlertidig ansettelse her: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-9/ Her er en oversikt over reglene for ansettelse: Arbeidsgiver […]

Hva var konsumprisindeksen for mars 2024?

Konsumprisindeksen for mars 2024 var på 132,6. Dette er en økning på 0,2 prosent fra februar 2024. Fra mars 2023 til mars 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,9 %. Kilde: Konsumprisindeksen – SSB

Nye regler for arbeidsavtale i 2024

Fra 1. juli 2024 vil det tre i kraft nye regler for arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven. Dersom du er blant de som bruker en mal når du skriver arbeidsavtaler, er det viktig å sørge for at malen er oppdatert i tråd med disse endringene. Frist for inngåelse av skriftlig arbeidsavtale Arbeidsgiver og arbeidstaker må […]

Hva var konsumprisindeksen for februar 2024?

Konsumprisindeksen for februar 2024 var på 132,3. Dette er en økning på 0,2 prosent fra januar 2024. Fra februar 2023 til februar 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 4,5 %. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen