Høring: Forslag om utvidelse av mva-plikten ved salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i Norge. Forslaget innebærer at dagens regler utvides til å omfatte salg av alle typer fjernleverbare tjenester til forbrukere, ikke bare elektroniske tjenester. Dette gjelder bl.a. rådgivningstjenester. I dag er det merverdiavgiftsplikt på […]

Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene ble 3. februar 2022 enige om nye reiseavtaler i staten. De nye reiseavtalene gjelder fra og med 1. januar 2022 til og med 31. desember 2024. Satser for reiser innenlands Kilometergodtgjørelse: De tidligere satsene for kilometergodtgjørelse videreføres, bortsett fra satsen for snøscooter og ATV som økes fra 7,50 til […]

Forskrift til lønnsstøtteordning er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien) den 4. februar 2022, og Lov om lønnsstøtte trådte i kraft samme dag. Du finner forskriften ved å klikke på linken nedenfor. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-02-04-167 Søknad for desember 2021 kan tidligst sendes 10. februar 2022. Søknaden anses sendt inn […]

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen har innført en ny og forenklet ordning med betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Skattedirektoratet har nå utarbeidet søknadsskjema hvor det kan søkes om betalingsutsettelse frem til 10. april 2022. Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningen finner du i linken nedenfor. https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/

Forskrift for kompensasjonsordningen fastsatt, og det er åpnet for søknad for november og desember

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er nå åpnet for søknader for november og desember: https://kompensasjonsordning.brreg.no/ Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en ny forskrift til lov om  tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, for tilskuddsperioder etter oktober 2021. Forskriften gjelder for tilskuddsperiodene november 2021 til februar 2022. Ordningens sider er oppdatert med den nye forskriften. […]

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent. Arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, mva og særavgifter Regjeringen foreslår […]

Skjema for å søke refusjon av sykepenger er klart

Arbeidsgivere skal betale en mindre del av sykefraværet som skyldes korona-pandemien. Arbeidsgiver kan søke om refusjon for sykefravær som starter 1.desember 2021, og får refusjon for sykefraværet fra dag 6. Ordningen gjelder foreløpig ut januar 2022. Skjemaet arbeidsgiver skal benytte for å søke refusjon er nå klart. Mer informasjon finneres her: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus–hva-er-status

Endringer i lønnsstøtteordningen etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV 20. desember 2021 foreslås følgende endringer i lønnsstøtteordningen: Frist for å tilbakekalle permitteringer etter 30. november er senest 23. desember 2021 Maksimal lønnsstøtte ved 100 % omsetningsfall økes fra 30 000 til 40 000 Maksimal lønnsstøtte ved 20 % omsetningsfall økes fra 3 000 til 4 000 Kilde: […]

Ny lønnsstøtteordning for desember og januar

Regjeringen presenterte skissen for den nye midlertidige lønnsstøtteordningen på en pressekonferanse 17. desember 2021. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde med virkning fra 1. desember 2021. Dette er hovedpunktene: Ordningen gjelder for foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller […]

Justering i lønnsstøtteordningen

Finansdepartementet har i en pressemelding 19.12.2021 kunngjort justeringer i lønnsstøtteordningen som ble presentert den 17.12.2021.   Forslaget åpnet for at bedrifter som i desember og januar har en omsetningssvikt på minst 20 prosent kan søke lønnsstøtte for sine ansatte. Bedrifter kan nå velge om de vil ta utgangspunkt i omsetningen i samme måned to år […]