Hva var konsumprisindeksen for mai 2024?

Konsumprisindeksen for mai 2024 var på 133,5. Dette er en reduksjon på 0,1 prosent fra april 2024. Fra mai 2023 til mai 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,0 %. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Hva er normrenten for juli og august 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,30 % for juli og august 2024.   Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva var konsumprisindeksen for april 2024?

Konsumprisindeksen for april 2024 var på 133,7. Dette er en økning på 0,8 prosent fra mars 2024. Fra april 2023 til april 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,6 %. Kilde: Konsumprisindeksen – SSB

Snart ferietid, ansette vikar?

Arbeidsmiljøloven tillater i visse tilfeller arbeidsgivere å ansette midlertidige arbeidere i en begrenset periode. Det er spesielt tillatt å ansette vikarer for å dekke inn for andre ansattes feriefravær. Imidlertid må lovens krav til ansettelsesprosessen følges nøye. Les mer om fast og midlertidig ansettelse her: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-9/ Her er en oversikt over reglene for ansettelse: Arbeidsgiver […]

Hva var konsumprisindeksen for mars 2024?

Konsumprisindeksen for mars 2024 var på 132,6. Dette er en økning på 0,2 prosent fra februar 2024. Fra mars 2023 til mars 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,9 %. Kilde: Konsumprisindeksen – SSB

Hva var konsumprisindeksen for februar 2024?

Konsumprisindeksen for februar 2024 var på 132,3. Dette er en økning på 0,2 prosent fra januar 2024. Fra februar 2023 til februar 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 4,5 %. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Hva er skjermingsrenten for mars og april 2024?

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,9 % for mars og april 2024. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/

Hva var konsumprisindeksen for januar 2024?

Konsumprisindeksen for januar 2024 var 132 som er en økning på 0,1 prosent fra desember 2023. Fra januar 2023 til januar 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 4,7 %. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Har du kontroll på personallistene? 

Manglende eller mangelfullt førte personallister kan koste dyrt hvis Skatteetaten kommer på besøk. Skatteetaten fant feil i personallistene hos 77 av 149 serveringssteder ved kontroller i november og desember. Disse vil bli ilagt gebyrer på til sammen i overkant av en million kroner. Skatteetaten varsler at de vil følge opp med flere slike kontroller i […]

Hva var konsumprisindeksen for desember 2023?

Konsumprisindeksen for desember 2023 var 131,9 som er en økning på 0,1 prosent fra november 2023. Fra desember 2022 til desember 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen