Har du kontroll på personallistene? 

Manglende eller mangelfullt førte personallister kan koste dyrt hvis Skatteetaten kommer på besøk. Skatteetaten fant feil i personallistene hos 77 av 149 serveringssteder ved kontroller i november og desember. Disse vil bli ilagt gebyrer på til sammen i overkant av en million kroner. Skatteetaten varsler at de vil følge opp med flere slike kontroller i […]

Hva var konsumprisindeksen for desember 2023?

Konsumprisindeksen for desember 2023 var 131,9 som er en økning på 0,1 prosent fra november 2023. Fra desember 2022 til desember 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Hva er skjermingsrenten for januar og februar 2024?

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,9 % for januar og februar 2024. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/

Hva var konsumprisindeksen for november 2023?

Konsumprisindeksen for november 2023 var 131,8 som er en økning på 0,5 prosent fra oktober 2023. Fra november 2022 til november 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Vi har byttet navn.

Regnskapskontoret Børresen & Wiersdalen AS har byttet navn til: ØKONOMIKONTROLL BW AS Nytt navn, samme flotte gjengen. Vi gir deg en enklere hverdag!

Forskuddssatser for 2024

Skattedirektoratet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2024. Kostbesparelse Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 102 per døgn. Reiser med overnatting Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet utbetales med inntil: · […]

Hva var konsumprisindeksen for oktober 2023?

Konsumprisindeksen for oktober 2023 var 131,1 som er en økning på 1,0 prosent fra september 2023. Fra oktober 2022 til oktober 2023 var det en økning i indeksen på 4,0 prosent. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

NRS 16 Årsberetning er oppdatert

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige rettelser. Endringene omfatter blant annet omtale av Kilde: NRS 16 Årsberetning er oppdatert | Norsk Regnskapsstiftelse (regnskapsstiftelsen.no)

Hva er skjermingsrenten for november og desember 2023?

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,5 % for november og desember 2023. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/

Hva var konsumprisindeksen for september 2023?

Konsumprisindeksen for september 2023 var 129,8 som er en nedgang på 0,1 prosent fra august 2023. Fra september 2022 til september 2023 var det en økning i indeksen på 3,3 prosent. Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen