Foreslår å doble kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022. I 2021 har foreldre fått dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager. (Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig. Familier med flere enn to barn, familier med kronisk syke barn og barn […]

Forslag om å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse

Det er foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f. (Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse strider mot arbeidsmiljølovens sentrale prinsipp om faste ansettelser.) Regjeringens syn er at midlertidige ansettelser bør begrenses til å være et supplement for å dekke midlertidige behov. Midlertidige ansettelser og andre […]