Hva er normrenten for mars og april 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,10 % for mars og april 2024 Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva er normrenten for januar og februar 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 4,90 % for januar og februar 2024. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Nye regler for veitransport

Det er vedtatt endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. De viktigste reglene som trer i kraft 1. november: Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse. Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler. […]