Hva er normrenten for juli og august 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,30 % for juli og august 2024.   Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hvilke konsekvenser kan oppstå som følge av feil i regnskapet?

Hva kreves av deg å være kjent med? Her er noen konkrete spørsmål som vanligvis oppstår under regnskapsføringen. I denne sammenhengen er det viktig å ha god kjennskap til gjeldende regelverk: Økonomikontroll BW kan gi deg profesjonell økonomisk rådgivning og regnskapstjenester som bidrar til å sikre korrekt regnskapsføring og rapportering. Vår ekspertise og erfaring vil […]

Nye regler for arbeidsavtale i 2024

Fra 1. juli 2024 vil det tre i kraft nye regler for arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven. Dersom du er blant de som bruker en mal når du skriver arbeidsavtaler, er det viktig å sørge for at malen er oppdatert i tråd med disse endringene. Frist for inngåelse av skriftlig arbeidsavtale Arbeidsgiver og arbeidstaker må […]

Hva er normrenten for mai og juni 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,20 % for mai og juni 2024.  Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva er normrenten for mars og april 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,10 % for mars og april 2024 Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Hva er normrenten for januar og februar 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 4,90 % for januar og februar 2024. Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Nye regler for veitransport

Det er vedtatt endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. De viktigste reglene som trer i kraft 1. november: Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse. Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler. […]