Endringer i lønnsstøtteordningen etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV 20. desember 2021 foreslås følgende endringer i lønnsstøtteordningen:

  • Frist for å tilbakekalle permitteringer etter 30. november er senest 23. desember 2021

  • Maksimal lønnsstøtte ved 100 % omsetningsfall økes fra 30 000 til 40 000

  • Maksimal lønnsstøtte ved 20 % omsetningsfall økes fra 3 000 til 4 000

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/skisse-av-ny-lonsstotteordning/id2892926/