Endringer i lønnsstøtteordningen etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV 20. desember 2021 foreslås følgende endringer i lønnsstøtteordningen:

  • Frist for å tilbakekalle permitteringer etter 30. november er senest 23. desember 2021

  • Maksimal lønnsstøtte ved 100 % omsetningsfall økes fra 30 000 til 40 000

  • Maksimal lønnsstøtte ved 20 % omsetningsfall økes fra 3 000 til 4 000

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/skisse-av-ny-lonsstotteordning/id2892926/