Energitilskuddsordningen – forskrift på høring

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet.

Det foreslås at revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i alle søknader.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forskrift-om-energitilskuddsordning-til-naringslivet/id2944290/