Energitilskuddsordningen – forskrift på høring

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet.

Det foreslås at revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i alle søknader.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forskrift-om-energitilskuddsordning-til-naringslivet/id2944290/