Foreslår å doble kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

I 2021 har foreldre fått dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager.

(Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig. Familier med flere enn to barn, familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne, har ekstra dager på toppen av dette.)

Med den usikre smittesituasjonen og nye smitteverntiltak, foreslår regjeringen å doble kvoten også for neste år slik at hver familie har minst 40 dager også i 2022.

Også retten til omsorgspengedager dersom skoler og barnehager skulle bli stengt, foreslås forlenget.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dobler-kvoten-med-omsorgspenger-i-2022/id2891399/