Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.

Ordningene som forlenges ut januar 2022:
  • Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap.
  • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.
  • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-koronaordninger-for-ledige-permitterte-og-selvstendig-naringsdrivende/id2891434/