Forskrift for kompensasjonsordningen fastsatt, og det er åpnet for søknad for november og desember

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er nå åpnet for søknader for november og desember:

https://kompensasjonsordning.brreg.no/

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en ny forskrift til lov om  tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, for tilskuddsperioder etter oktober 2021. Forskriften gjelder for tilskuddsperiodene november 2021 til februar 2022.

Ordningens sider er oppdatert med den nye forskriften. De vesentligste endringene fremgår av siden:

https://kompensasjonsordning.brreg.no/endringer-i-kompensasjonsordningen-fra-og-med-november-2021