Forskrift til lønnsstøtteordning er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien) den 4. februar 2022, og Lov om lønnsstøtte trådte i kraft samme dag. Du finner forskriften ved å klikke på linken nedenfor.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-02-04-167

Søknad for desember 2021 kan tidligst sendes 10. februar 2022.

Søknaden anses sendt inn ved revisor eller autorisert regnskapsførers bekreftelse, men det gis ikke støtte til kostnader til bekreftelse.

Før foretaket søker om støtte, skal det være utarbeidet en oppstilling som underbygger og dokumenterer alle tall og beregninger som ligger til grunn for søknaden.