Forskuddssatser for 2022

Finansdepartementet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2022.

Kostbesparelse

– kr 95 pr døgn , har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 95 per døgn.

Reiser med overnatting.

Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet utbetales med inntil:

– kr 617 per døgn, for skattepliktige som har bodd på hotell mv., og skattepliktig i tillegg selv betaler frokosten.

– kr 172 per døgn, for skattepliktige som har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter.

Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med:

20 prosent for frokost

30 prosent for lunsj

50 prosent for middag

(beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone)

Nattillegg utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale eller tariffavtale) for yrkes-/tjenestereiser med inntil kr 435 per døgn og i samsvar med legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften (§ 5-6-12 tredje ledd)

Reiser uten overnatting

Merkostnader til kost på yrkes-/tjenestereiser på minst 15 km fra reisens utgangspunkt uten overnatting

– kr 200 for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer

kr 400 for reiser over 12 timer

Som nevn over, under reiser med overnatting, gjelder samme reduksjon hvis skattepliktig får dekket ett eller flere måltider.

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

– 3,50 kr pr. km, uansett kjørelengde.

– 1,00 kr kjøring på skogs- og anleggsvei

– 1,00 kr pr. km, passasjertillegg.

– 1,00 kr pr. km, tilhenger

Kilde:

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2021-11-23-3287