Forslag om å innføre regler om global minimumsbeskatning

Regjeringen har fredag 24.november 2023, fremmet et lovforslag for Stortinget om å innføre internasjonalt omforente regler om global minimumsbeskatning. Dette begrenser flytting av overskudd og sikrer at store konserner betaler minst 15 prosent skatt. Reglene vil få virkning for store konserner med en årlig samlet inntekt på minst 750 millioner euro. 

I proposisjonen blir det foreslått en ny lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern. Forslaget gjelder implementering av pilar 2-regelverket i norsk rett.

Reglene, som er utviklet i et utvidet OECD-samarbeid med over 140 land, vil gjelde i Norge fra 1. januar 2024.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-vil-innfore-regler-om-skattlegging-av-multinasjonale-konsern/id3015877/