Har du kontroll på personallistene? 

Manglende eller mangelfullt førte personallister kan koste dyrt hvis Skatteetaten kommer på besøk.

Skatteetaten fant feil i personallistene hos 77 av 149 serveringssteder ved kontroller i november og desember. Disse vil bli ilagt gebyrer på til sammen i overkant av en million kroner. Skatteetaten varsler at de vil følge opp med flere slike kontroller i 2024.

Hvem har plikt til å føre personallister?

Serveringssteder, catering, frisørvirksomhet og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleievirksomheter må føre personallister. Personallisten skal vise en oversikt over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale. Den skal vise når den enkelte starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i hele virksomhetens åpningstid. 

Gebyr ved manglende eller mangelfulle personallister.

Gebyr for mangler ved personallisten er ti rettsgebyr for første overtredelse. Ved gjentagelse innen tolv måneder er gebyret 20 rettsgebyr. I tillegg kommer to rettsgebyr for hver person som mangler i listen ved kontroll. Ett rettsgebyr er 1 277 kroner for 2024.

Kilde:

Har du kontroll på personallistene? (sticos.no)