Hva er fristene for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet?

Melding om beslutning og gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen visse frister for å være sikker på registrering innen årsskiftet.

For 2023 er det følgende frister:

Elektroniske meldinger

  • Beslutningsmelding må være sendt innen 9. oktober.

  • Gjennomføringsmelding må være sendt innen 4. desember.

Meldinger på papir

  • Beslutningsmelding må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 1. oktober.

  • Gjennomføringsmelding må være mottatt innen 30. november.

Kilde:

https://www.brreg.no/andre-tema/endre-opplysninger-for-virksomheten-din/registrering-av-beslutnings-og-gjennomforingsmelding-for-nyttar/