Hva er normrenten for januar og februar 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 4,90 % for januar og februar 2024.

Kilde:

https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/