Hva er normrenten for mars og april 2024?

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 5,10 % for mars og april 2024

Kilde:

https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/