Hva er skjermingsrenten for mars og april 2024?

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,9 % for mars og april 2024.

Kilde:

https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/