Hva er skjermingsrenten for november og desember 2023?

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 3,5 % for november og desember 2023.

Kilde:

https://www.skatteetaten.no/satser/skjermingsrente-for-ekstra-skatt-pa-lan/