Hva var konsumprisindeksen for april 2024?

Konsumprisindeksen for april 2024 var på 133,7. Dette er en økning på 0,8 prosent fra mars 2024.

Fra april 2023 til april 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,6 %.

Kilde:

Konsumprisindeksen – SSB