Hva var konsumprisindeksen for august?

Konsumprisindeksen for august 2023 var 129,9 som er en nedgang på 0,8 prosent fra juli  2023.

Fra august 2022 til august 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent.

Kilde:

Konsumprisindeksen (ssb.no)