Hva var konsumprisindeksen for desember 2023?

Konsumprisindeksen for desember 2023 var 131,9 som er en økning på 0,1 prosent fra november 2023.

Fra desember 2022 til desember 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent.

Kilde:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen