Hva var konsumprisindeksen for februar 2024?

Konsumprisindeksen for februar 2024 var på 132,3. Dette er en økning på 0,2 prosent fra januar 2024.

Fra februar 2023 til februar 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 4,5 %.

Kilde:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen