Hva var konsumprisindeksen for januar 2024?

Konsumprisindeksen for januar 2024 var 132 som er en økning på 0,1 prosent fra desember 2023.

Fra januar 2023 til januar 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 4,7 %.

Kilde:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen