Hva var konsumprisindeksen for mai 2024?

Konsumprisindeksen for mai 2024 var på 133,5. Dette er en reduksjon på 0,1 prosent fra april 2024.

Fra mai 2023 til mai 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,0 %.

Kilde:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen