Hva var konsumprisindeksen for mars 2024?

Konsumprisindeksen for mars 2024 var på 132,6. Dette er en økning på 0,2 prosent fra februar 2024.

Fra mars 2023 til mars 2024 var det en økning i konsumprisindeksen på 3,9 %.

Kilde:

Konsumprisindeksen – SSB