Hva var konsumprisindeksen for november 2023?

Konsumprisindeksen for november 2023 var 131,8 som er en økning på 0,5 prosent fra oktober 2023.

Fra november 2022 til november 2023 var det en økning i indeksen på 4,8 prosent.

Kilde:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen