Hva var konsumprisindeksen for oktober 2023?

Konsumprisindeksen for oktober 2023 var 131,1 som er en økning på 1,0 prosent fra september 2023.

Fra oktober 2022 til oktober 2023 var det en økning i indeksen på 4,0 prosent.

Kilde:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen