Hva var konsumprisindeksen for september 2023?

Konsumprisindeksen for september 2023 var 129,8 som er en nedgang på 0,1 prosent fra august 2023.

Fra september 2022 til september 2023 var det en økning i indeksen på 3,3 prosent.

Kilde:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen