Hvilke konsekvenser kan oppstå som følge av feil i regnskapet?

Hva kreves av deg å være kjent med? Her er noen konkrete spørsmål som vanligvis oppstår under regnskapsføringen. I denne sammenhengen er det viktig å ha god kjennskap til gjeldende regelverk:

 • Hvilke krav stilles til dokumentasjon av kjøp og salg?
 • Er det tillatt for selskapet å gjennomføre transaksjoner med nærstående parter?
 • Har selskapet lov til å låne ut penger til en aksjonær?
 • Bør aksjonæren ta ut lønn eller utbytte?
 • Må utgiftsgodtgjørelsen rapporteres?
 • Kan selskapet kreve skattemessige fradrag eller fradrag for inngående merverdiavgift?
 • Hvordan skal verdien av eiendelen fastsettes i regnskapet?
 • Har selskapet tilstrekkelig egenkapital og likviditet i henhold til regelverket?
 • Når og hvordan skal selskapet rapportere og betale til offentlige myndigheter?
 • Hvordan skal årsregnskapet og skattemeldingen utarbeides?

Økonomikontroll BW kan gi deg profesjonell økonomisk rådgivning og regnskapstjenester som bidrar til å sikre korrekt regnskapsføring og rapportering. Vår ekspertise og erfaring vil hjelpe deg med å unngå feil i regnskapet som kan føre til feilaktige beslutninger, likviditetsutfordringer og skattemessige konsekvenser.

Feil i regnskapet kan ha alvorlige konsekvenser for en virksomhet, inkludert:

 • Når regnskapet ikke nøyaktig gjenspeiler virkeligheten, kan beslutninger som tas på dette grunnlaget være misvisende. Dette kan resultere i tap av muligheter eller feilaktige investeringer.
 • Feil i regnskapet kan påvirke rapporteringen til banken og dermed ha konsekvenser for kredittvurderingen. Dette kan følgelig føre til vanskeligheter med å skaffe lån eller andre finansielle tjenester.
 • Feil i regnskapet kan føre til manglende forståelse av likviditetsrisikoer, noe som igjen kan føre til utilstrekkelig kontroll over virksomhetens likviditetssituasjon. Dette kan medføre betalingsvansker eller til og med konkurs.
 • Regnskapet danner grunnlaget for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter, som for eksempel merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Feil i regnskapet kan resultere i uriktig skatte- eller avgiftsberegning, samt føre til juridiske konsekvenser.
 • Feil i regnskapet kan underminere tilliten til virksomheten blant investorer, kunder, leverandører og andre interessenter. Dette kan påvirke virksomhetens omdømme og potensielle suksess på lang sikt.

Økonomikontroll BW tilbyr grundige regnskapsanalyser, løpende økonomisk overvåkning og skreddersydde løsninger som passer dine behov. Ved å samarbeide med Økonomikontroll BW kan du være trygg på at regnskapet ditt er i gode hender, og at du kan unngå de potensielle konsekvensene av feilaktig regnskapsføring.

La oss hjelpe deg med og unngå feil i regnskapet! Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale, Økonomikontroll BW.

[email protected]

33071550