Justering i lønnsstøtteordningen

Finansdepartementet har i en pressemelding 19.12.2021 kunngjort justeringer i lønnsstøtteordningen som ble presentert den 17.12.2021.  

Forslaget åpnet for at bedrifter som i desember og januar har en omsetningssvikt på minst 20 prosent kan søke lønnsstøtte for sine ansatte.

Bedrifter kan nå velge om de vil ta utgangspunkt i omsetningen i samme måned to år tidligere eller oktober og november 2021, når de beregner omsetningsfallet sitt.

Bedrifter som ikke eksisterte kan uavkortet bruke gjennomsnittlig omsetning i oktober og november 2021 som utgangspunkt for beregningen med det justerte forslaget.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-fleksibel-lonnsstotteordning/id2892878/