NRS 16 Årsberetning er oppdatert

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige rettelser. Endringene omfatter blant annet omtale av

  • Norsk lovgivning
  • Opplysninger om miljø
  • Opplysninger om ytre miljø
  • Likestilling og diskriminering
  • Styreansvarsforsikring
  • Ytelser og lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer i store foretak
  • Redegjørelse for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Kilde:

NRS 16 Årsberetning er oppdatert | Norsk Regnskapsstiftelse (regnskapsstiftelsen.no)