Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift som skal erstatte dagens tollov er vedtatt å tre i kraft fra 1. januar 2023.

Lov om inn- og utførsel av varer:

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-9?

Lov om tollavgift:

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-8?q=toll