Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter.

Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022.

Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent.

Arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, mva og særavgifter

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde for:

  • arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022
  • forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022
  • forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022
  • merverdiavgift med forfall 10. februar 2022
  • særavgifter med forfall den 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022

For krav som forfalt før årsskiftet, for eksempel merverdiavgift med forfall 10. desember 2021, må det søkes om utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

Regjeringen foreslår at krav under den nye midlertidige utsettelsesordningen skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022.

Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for avdragene.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ordning-for-utsatt-innbetaling-av-skatter-og-avgifter/id2895556/