Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye reiseavtaler i staten.

Med virkning fra 1. januar 2023.

I særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands endres § 6 om bruk av egen bil og § 9 om utgifter til kost.

I § 6 nr.2, vil det fremgå at satsen for kilometergodtgjørelse er 4.48 per kilometer.

Paragraf § 9 nr.1, endres slik at udokumenterte utgifter til kost dekkes etter følgende satser:

a. For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kroner 872

b. For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kroner 342

c. For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 637

I særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge gjøres endringer i § 8 og § 12.

I § 8 nr.1 a), vil det fremgå at for reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter de kostsatser for vedkommende land som er oppført i (se link under)

https://www.lostat.no/getfile.php/1329202-1670233172/Filer/Dokumenter/Utenlands%20-%20satser.pdf

Paragraf 12 vil endres slik at det gis et kompensasjonstillegg på kroner 584 per døgn utover 12 timer.

Kilde:

https://www.lostat.no/nyhetsarkiv/solid-okning-i-kilometergodtgjorelsen