Oppstart av virksomhet og valg av selskapsform

Oppstart av virksomhet og valg av selskapsform

Hvilken selskapsform du bør velge, er viktig i mange sammenhenger. Det kan gå på trygghet dersom du blir syk, dersom du mister oppdragene dine, dersom du privat trenger lån i banken, skattemessig årsaker og mange flere. Gjennom en samtale kartlegger vi dine behov og forventninger av selskapet og deretter finner den selskapsform som er riktigst for deg.

Første møtet vi har, er gratis for deg. Vi ønsker å være med å skape nye bedrifter og arbeidsplasser og vil på denne måten bidra til at du kommer riktig ut av `startblokka` og står distansen ut.

Tripletex

Vi bruker hovedsakelig økonomisystemet TripleTex, som du som kunde blir eier av, og som du kan flytte med deg, dersom det blir aktuelt. Her har du et skybasert og brukervennlig system, som inviterer deg til å gjøre enkelte arbeidsoppgaver selv, slik at du sparer oss for tid og deg selv for penger. Vi er naturligvis behjelpelige med opplæring, selv om systemet har en rekke kanaler for onlinehjelp (support) og en rekke instruksjonsfilmer på Youtube.

Med TripleTex har du dekket alle tradisjonelle arbeidsoppgaver innenfor økonomistyring av din bedrift, med de nyeste elektroniske muligheter. Med dette systemet kan sitte hvor du vil, under forutsetning at du har et nettverk, og utføre de tingene du har behov for. Hvorfor ikke sitte på hytta, i båten, på terrassen og fakturere, kjøre lønn, lese utviklingen i regnskapet ditt eller enkelt bokføre bilag.

Vi tilbyr en komplett løsning for lønnsfunksjonene i din bedrift; fra betaling av lønn til den ansatt, til rapportering av ytelser til myndighetene. I våre skybaserte løsninger kan den ansatte enkelt med et app, registrere reiseregninger og utlegg via mobilen. Dette går direkte inn til økonomisystemet, hvor vi ser til at det blir behandlet og utbetalt riktig.

 

Vi er kjent med en rekke andre økonomisystemer også, som kunden eier fra tidligere og hvor vi utfører mye av arbeidet ute hos kunden.