Perioden arbeidsgivere må betale sykepenger reduseres til fem dager

Arbeidsgivere betaler normalt sykelønn i 16 dager før staten overtar regningen.

Regjeringen foreslår nå at staten skal dekke utgiftene fra dag seks ved koronarelatert fravær.

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få dekket sykefravær

fra og med dag seks for koronarelatert sykefravær.

(Normalt overtar staten sykepengeutgiftene for denne gruppen først fra dag 17)

Disse nye reglene skal iverksettes så raskt som mulig og skal vare til og med

30. juni 2022. (Datoen nye regler skal gjelde fra, er foreløpig ikke klar.)

Arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger for ansatte, men vil få refusjon fra Nav på samme måte som tidligere i pandemien.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-pm/id2890508/