Skjema for å søke refusjon av sykepenger er klart

Arbeidsgivere skal betale en mindre del av sykefraværet som skyldes korona-pandemien.

Arbeidsgiver kan søke om refusjon for sykefravær som starter 1.desember 2021, og får refusjon for sykefraværet fra dag 6.

Ordningen gjelder foreløpig ut januar 2022.

Skjemaet arbeidsgiver skal benytte for å søke refusjon er nå klart.

Mer informasjon finneres her:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus–hva-er-status